Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws over jeugdhulp MVS.

 • Het Jeugdmodel in de praktijk van... Jeroen Dejalle van YETS Foundation

  24 maart 2023

  Jeroen Dejalle van YETS Foundation over het gedachtegoed en de werkwijze van Yets in relatie tot het MVS Jeugdmodel. “De menselijkheid moet terug in het systeem. Daarbij passen geen wachtlijsten. Als een jongere zes maanden op hulp moet wachten, zijn de problemen verergerd en klopt ook de indicatie niet meer.”

 • Mevis-talk

  01 februari 2023

  In deze rubriek geeft Mevis een update over de laatste stand van zaken en de ups & downs die samengaan met de start van een nieuw consortium. Wat zijn de ervaringen en leerpunten van dit transformatietraject en de nieuwe manier van werken?

 • Uit de netwerken

  02 februari 2023

  In deze nieuwe rubriek laten we mensen aan het woord die deelnemen aan één van de vijf netwerken van het MVS Jeugdmodel. Daarin vormen netwerkgericht samenwerken, elkaar weten te vinden en vertrouwen op elkaars expertise een belangrijke succesfactor. We delen ervaringen en verhalen van de netwerkdeelnemers.

 • “Durf buiten de kaders te denken”

  24 maart 2023

  Tom Valstar, onderwijsspecialist bij Samenwerkingsverband Onderwijs dat past: “In kaart brengen van het aanwezige menselijk kapitaal, stimuleren van gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een zaadje planten in hoofd en hart. Dat is voor mij de kern van wijkgericht werken.”

 • Afscheid en een nieuw begin

  24 maart 2023

  “We hebben met vele jeugdhulpprofessionals, huisartsen, medewerkers ven gemeenten, scholen en bestuurders de bouwstenen bij elkaar gebracht die nu het fundament vormen van het MVS Jeugdmodel. Ik ben blij dat we er nu echt mee gaan starten.” Jacky Silos, wethouder Jeugd in Vlaardingen, kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit, mede namens haar collega’s Corine Bronsveld van Maassluis en en Doğukan Ergin van Schiedam.

 • Portret van… Guido de Vos, senior Gebieds Gebonden Politiezorg (GGP) Jeugd bij het basisteam Schiedam

  08 februari 2023

  “Ik vind dat iedereen dezelfde kansen verdient in het leven. In de praktijk is dat natuurlijk een utopie, want het maakt enorm veel verschil waar je bed heeft gestaan.” Guido de Vos werkt sinds 2001 bij de politie, de afgelopen zes jaar als senior GGP Jeugd. Voor onze vaste rubriek vroegen we hem onder andere naar zijn drijfveer om een bijdrage te leveren aan de transformatie van de jeugdhulp en naar zijn inspiratiebron.

 • Impressie eerste netwerkbijeenkomst Opgroeien in veiligheid

  11 november 2022

  Hoe lukt het ons om muren te slechten en echt toe te werken naar het realiseren van een integrale aanpak vanuit de grondgedachte één gezin, één plan, één regisseur? Samen willen we manieren vinden om ons langs belemmerende procedures en randvoorwaarden te manoeuvreren. Een sfeerimpressie van de bijeenkomst van het netwerk Opgroeien in veiligheid

 • Portret van… Addy Pool, specialist Pedagogiek KomKids

  20 december 2022

  “‘Kinderen worden niet geboren op hun vierde,’ zeggen we als collega’s binnen de kinderopvang regelmatig tegen elkaar. Hiermee bedoelen we dat juist de jaren vóórdat kinderen naar school gaan zo cruciaal zijn voor een goede basis.” Addy Pool werkt als Specialist Pedagogiek bij KomKids Kinderopvang. Voor onze vaste rubriek vroegen we haar onder andere naar haar brandende vragen op dit moment, haar drijfveren en inspiratiebronnen.

 • Netwerkbijeenkomst Opgroeien in de buurt

  21 december 2022

  Op deze netwerkbijeenkomst spraken 11 netwerkpartners over wat nodig is in het voorveld in de drie MVS-gemeenten om Opgroeien in de buurt te faciliteren. Zij zetten 12 aandachtspunten helder op een rij.

Meer nieuwsberichten