Afscheid en een nieuw begin

“We hebben met vele jeugdhulpprofessionals, huisartsen, medewerkers ven gemeenten, scholen en bestuurders de bouwstenen bij elkaar gebracht die nu het fundament vormen van het MVS Jeugdmodel. Ik ben blij dat we er nu echt mee gaan starten.” Jacky Silos, wethouder Jeugd in Vlaardingen, kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit, mede namens haar collega’s Corine Bronsveld van Maassluis en en Doğukan Ergin van Schiedam.

Jacky Silos

“Alleen samen kunnen we het verschil gaan maken voor de jeugd”

Ik ben allereerst heel blij dat we nu echt aan de vooravond staan van de start van het MVS Jeugdmodel. Samen met een heleboel mensen werken we al meerdere jaren toe naar een andere manier van werken in de jeugdhulp, naar een verbetering van de manier waarop we ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren in onze gemeenten die dat nodig hebben. 

Gedeelde ambitie

Wat ik heel waardevol en bijzonder vind aan het proces van de afgelopen jaren is dat we vanuit een gezamenlijke droom en een gedeelde ambitie het MVS Jeugdmodel letterlijk gebouwd hebben. We hebben met vele jeugdhulpprofessionals, huisartsen, medewerkers ven gemeenten, scholen en bestuurders de bouwstenen bij elkaar gebracht die nu het fundament vormen van het MVS Jeugdmodel. Dat hebben we gedaan door met elkaar in gesprek te gaan, elkaar kritisch te bevragen en kansen voor verbetering te zoeken. 

Samen het verschil maken

We staan nog maar aan het begin van een verandering, dat realiseer ik me heel goed. Een verandering die bovendien begint bij ons zelf. Dat geldt niet alleen voor de professionals die in hun dagelijkse werk ondersteuning bieden aan kinderen en hun directe omgeving. Dat geldt ook voor mij en mijn collega-wethouders, voor de collega’s in de gemeenten, Mevis en Rogplus. Alleen samen kunnen we daadwerkelijk het verschil gaan maken voor de jeugd in de MVS-gemeenten. 

Ik wens ons daar allemaal heel veel succes bij, ieder op zijn of haar eigen werkterrein. Ik heb daar veel vertrouwen in en hoop dat we eind volgend jaar gezamenlijk terug kunnen kijken op een enerverend jaar met een aantal eerste geslaagde mijlpalen. 

Overstap

Ik wil ook nadrukkelijk aangeven dat ik weet dat er wijkteammedewerkers, gezinsspecialisten en praktijkondersteuners huisarts (POH’s) zijn die zorgen hebben. Professionals die zich de afgelopen jaren volop hebben ingezet om kinderen en jongeren met problemen te ondersteunen en die nu twijfelen over een overstap naar Scala Jeugdprofessionals om zo voor Mevis te gaan werken. Ik heb begrip voor hun zorgen en wil ze aanmoedigen om het gesprek aan te gaan en hun twijfels en onzekerheden te bespreken. 

Afscheid 

Niet iedereen zal meegaan naar de nieuwe organisatie. Ik wil de mensen en organisaties die nu of op een later moment afscheid nemen heel hartelijk bedanken voor alles wat ze bijgedragen hebben aan het geluk en welzijn van jongeren in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Jullie hebben allemaal vanuit jullie eigen perspectief en rol meegewerkt aan het bouwen van een stevige basis voor het MVS Jeugdmodel. Een basis waar we nu op kunnen voortbouwen. 

Mede namens wethouders Corine en Do─čukan wens ik ons allen fijne feestdagen en een gezond en positief 2023. 

Jacky Silos
Wethouder Jeugdhulp gemeente Vlaardingen