In gesprek met Inge Muis, programmadirecteur van Mevis

“Het was een enorm drukke en uitdagende periode, met een flinke eindspurt. Vanaf 1 januari zijn we als Mevis eindverantwoordelijk voor de integrale opdracht van de jeugdhulp. Ik kijk er vooral naar uit dat we echt de eerste stappen in de transformatie kunnen zetten”, vertelt Inge Muis, programmadirecteur van Mevis. We vroegen haar naar Mevis, Scala Jeugdprofessionals, de wijkteams, wachtlijsten en haar wensen voor 2023.

Inge MuisJe bent nu 5 maanden als programmadirecteur van Mevis aan de slag. Hoe kijk je hierop terug? 

Het was een enorm drukke en uitdagende periode, met een flinke eindspurt. Want vanaf 1 januari zijn we als Mevis echt eindverantwoordelijk voor de integrale opdracht van de jeugdhulp. We startten halverwege juni van dit jaar met twee mensen. Inmiddels staat er een kernteam voor de uitvoeringsorganisatie. Met dit team zetten we het beleid uit, faciliteren we de wijkteams en sturen we op het realiseren van de opdracht. Ik was blij verrast dat mensen zich spontaan kwamen melden omdat ze graag een bijdrage willen leveren. 

Hoe staat het met het bemensen van de wijkteams met professionals met de juiste expertise? Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle transformatie.  

Dat proces gaat soms wat vlotter en soms minder vlot. Mensen zijn soms terughoudend om over te stappen naar Scala. Het is een nieuwe organisatie en je zegt je contract op bij de organisatie waar je nu werkt. Voor sommigen levert dat een gevoel van onzekerheid op. Voor anderen is het een leuke uitdaging. We zien dat mensen de gedachte achter Scala interessant vinden. Met Scala Jeugdprofessionals wordt een learning community neergezet waarbij geïnvesteerd wordt in de mensen die werken in de wijken en op scholen. 

Kun je uitleggen wat de relatie is tussen Mevis en Scala Jeugdprofessionals?

Mevis is de coöperatie die de opdracht heeft om uitvoering te geven aan de integrale opdracht. Mevis omvat vier organisaties voor specialistische zorg en één organisatie die veel expertise heeft in laagdrempelige zorg: MEE Rotterdam-Rijnmond. We hebben MEE gevraagd om de wijkteams vorm te geven. MEE heeft aangegeven dat graag te willen, maar dan wel in een aparte organisatie. MEE is vooral bekend van de ondersteuning van mensen met een beperking, zowel volwassenen als jeugdigen. Door een aparte organisatie op te richten kan er veel beter en gerichter worden geïnvesteerd in mensen in de jeugdhulp. 

Groeit Scala snel genoeg zodat er 1 januari voldoende medewerkers zijn?

De wijkteams worden gevuld vanuit verschillende moederorganisaties, maar omdat er overal personeelstekorten zijn, zijn er ook vaak interessante aanbiedingen bij die moederorganisaties zelf. Dan moet je als medewerker overwegen: stap ik in het avontuur van Scala of blijf ik bij mijn vertrouwde organisatie? Dat geeft een bepaalde mate van onzekerheid en onrust. Dat snap ik. Iedereen die het wil, krijgt een kennismakingsgesprek bij Scala en als mensen willen volgt vervolgens een arbeidsvoorwaardengesprek.  

We zitten nog niet op 100% van de benodigde capaciteit op 1 januari. Daar waar er nog geen medewerkers vast in dienst zijn, zetten we medewerkers tijdelijk op detacheringsbasis in. Scala blijft werven en  zet daar ook extra op in, juist ook omdat de wijkteams zullen moeten groeien. We willen immers de verschuiving maken van specialistische zorg naar meer hulp in de wijkteams. Dus we hebben meer wijkteammedewerkers nodig. 

Ik begrijp dat er best veel onrust is onder medewerkers. Hoe gaan jullie daar mee om?

Ik heb samen met Richard Scalzo (van Scala, red.) een rondje gemaakt langs wijkteams om vragen te beantwoorden. Ik begrijp het heel goed dat er vragen leven: als je elke dag bezig bent in de wijk met het ondersteunen van cliënten dan ben je minder bezig met dit soort veranderingen. En overstappen naar een andere organisatie, is ook spannend. Het rondje wijkteams leverde ook voor ons nuttige inzichten op. Zo waren er best veel gezinsspecialisten op scholen die zich afvroegen of ze nog wel op dezelfde school konden blijven werken. We hebben afgesproken dat ze in ieder geval tot het eind van het schooljaar blijven. Mogelijk – maar liever niet - zijn er dan wat verschuivingen, omdat er op de ene school meer ondersteuning dan op een andere school nodig is. Daarnaast maak je als gezinsspecialist natuurlijk wel ook deel uit van het wijkteam. En willen we die verbinding steviger maken. 

Waar kijk je naar uit in 2023?

Ik kijk er vooral naar uit dat we echt de eerste stappen in de transformatie kunnen zetten. Bijvoorbeeld in de vorm van een plusteam waarbij we extra deskundigheid vanuit de moederorganisaties toevoegen aan de wijkteams. Jeugdprofessionals hebben dan een collega die ze kunnen bellen, die consultatie kan doen of de specialistische behandeling kan overnemen. Dat is echt een verrijking van het wijkteam en gaat heel laagdrempelig zijn voor cliënten. Dan hebben we  een belangrijke stap gezet en kunnen we de eerste successen vieren. 

Waar kijk je niet naar uit in 2023?

Er zijn nog best wat onzekerheden. Zo hebben we de wachtlijsten niet 100% in beeld, hoewel dat wel steeds beter wordt. Bijvoorbeeld door verwijzingen die rechtsreeks vanuit de huisarts naar GGZ-instellingen zijn gegaan. Ik kijk er niet naar uit dat we ineens nog ergens een wachtlijst ontdekken. 

Wat wens je alle betrokkenen bij het MVS Jeugdmodel toe?

Ik wens ons toe dat we met elkaar de successen kunnen vieren volgend jaar. Daar doet iedereen het ook voor: om ook daadwerkelijk te zien dat er iets verandert. Dat is voor iedereen iets anders. Ik wens iedereen toe dat dat wat hij of zij had gehoopt, ook al een succes gaat zien volgend jaar. Of dat nu verbetering van de kwaliteit van de hulp is, kortere wachtlijsten, de zorg dichterbij of betere samenwerking tussen wijkteam en scholen.