Nieuws Update aanbesteding MVS Jeugdhulp

Hierbij informeren wij u over een volgende belangrijke stap die we zetten op weg naar de invoering van het MVS Jeugdmodel. Donderdag 7 oktober hebben de drie gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam de aanbestedingsopdracht gepubliceerd waarmee zij per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner willen contracteren die verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdhulp.

kind tussen oudersDe aanbesteding is een onderdeel van het in uitvoering brengen van het MVS Jeugdmodel. Het gaat om een integrale opdracht waarvan (specialistische) jeugdhulp,  het  jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de jeugdhulp in het onderwijs en het zogeheten flexibel team met specialisten in de jeugdhulp zijn opgenomen. De MVS gemeenten gaan met deze aanbesteding op zoek naar een samenwerkingspartner die samen met de inwoners en alle andere netwerkpartners invulling geeft aan het MVS Jeugdmodel en de verandering die daarbij hoort. Om het samen beter te doen voor onze kinderen. 

U bent betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van het MVS Jeugdmodel in onze regio. Vanuit verschillende werkgroepen uit het Actieplan MVS Jeugdmodel is input geleverd voor de aanbesteding. Met jeugdhulpaanbieders is een intensieve marktconsultatie gehouden ter voorbereiding op de aanbesteding. Ook zijn gesprekken gevoerd met cliënten om op te halen wat zij belangrijk vinden.  

Nu start de aanbestedingsprocedure. We zijn benieuwd naar de partijen die zich inschrijven en op welke manier zij invulling willen geven aan onze opdracht. Naar verwachting is in februari 2022 bekend wie de jeugdhulp gaat verlenen per 1 januari 2023. Dit zal waarschijnlijk  een combinatie zijn van meerdere organisaties (consortium). 

U kunt de aanbestedingsdocumenten bekijken via www.tenderned.nl

Graag maken we u ook attent op het nieuwsbericht op www.jeugdhulpmvs.nl dat de drie gemeenten op hun websites hebben geplaatst. Hier vindt u ook een aantal veelgestelde vragen en een infographic die weergeeft wat er verandert voor professionals. Wilt u meer weten of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via jeugdhulpmvs@maassluis.nl.

Met vriendelijke groet, 
Programmateam Jeugdhulp MVS