Eén consortium

Vanaf 1 januari 2023 gaan Maassluis, Schiedam en Vlaardingen samen een groot gedeelte van de (specialistische) jeugdhulp uitvoeren. Dinsdag 5 oktober 2021 hebben de drie gemeenten hiertoe een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd, die vanaf donderdag 7 oktober voor iedereen zichtbaar is op Tenderned. Hiermee willen zij per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren die verantwoordelijk is voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders.

De aanbesteding is een belangrijk onderdeel van het in uitvoering brengen van het MVS Jeugdmodel. Het gaat daarbij m een integrale opdracht waarvan (specialistische) jeugdhulp, het  jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de jeugdhulp in het onderwijs en het zogeheten flexibel team met specialiste onderdeel uitmaken. De MVS gemeenten gaan met deze aanbesteding op zoek naar één samenwerkingspartner die gezamenlijk met de inwoners en alle andere netwerkpartners invulling geeft aan het MVS Jeugdmodel en de verandering die daarbij hoort. Om het samen beter te doen voor onze kinderen. 

Jongeren_op_bankje 640x480

U kunt de aanbestedingsdocumenten bekijken via Aankondigingenplatform (tenderned.nl). De inschrijvingsperiode sluit op 22 december 2021 om 15.00 uur. Naar verwachting wordt in februari 2022 bekend wie de samenwerkingspartner gaat zijn die per 1 januari 2023 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de jeugdhulp. Dit zal waarschijnlijk een combinatie zijn van meerdere organisaties (consortium).

Wilt u meer weten over wat de aanbesteding betekent voor de jeugdhulp in de MVS-regio en wat er verandert? Kijk dan onder 'veelgestelde vragen' op deze website.