Visie

Visie

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) versterken samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio. Zowel thuis als op school, in de buurt en in de vrije tijd.

Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden, minder papierwerk hebben én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen.

Het Koersdocument (pdf, 1 MB) beschrijft het MVS Jeugdmodel en de transformatiestrategie van hoe alle betrokken partijen de gewenste verandering in gedrag en cultuur samen gaan realiseren. 

Lees ook de visie van www.mevis.nl op de cliënt.

visie 640x480
bouwstenen 640x480

De 6 bouwstenen

Er zijn 6 belangrijke bouwstenen benoemd die het MVS Jeugdmodel vormen. De netwerkpartners werken deze bouwstenen in samenhang uit.

 1. Netwerk rondom het kind, de ouder/opvoeder in het gewone leven
 2. Versterk de positie van het onderwijs
 3. Wijkteam 2023
 4. Een praktijkondersteuner in elke huisartsenpraktijk
 5. Flexibel netwerk van specialisten op MVS-niveau
 6. Specialistische jeugdhulp op MVS-niveau

Transformatiestrategie

Om het hulpvragende kind en het gezin zoveel mogelijk in het gewone dagelijkse leven centraal te stellen, is het nodig dat organisaties en professionals (anders) met elkaar samenwerken. Dat vraagt om een forse verandering. Niet alleen in systemen, structuren en werkwijzen, ook in gedrag en cultuur.

De transformatiestrategie geeft aan hoe alle partijen rond het kind deze verandering willen realiseren. De belangrijkste elementen daarvan zijn:

 • Leidende principes
 • Gezamenlijke doelen voor het kind
 • Situationeel en netwerkgericht handelen
 • Dialoog als communicatieprincipe
 • De kracht van de mensen achter het MVS jeugdmodel
 • Sturing op de randvoorwaarden voor het MVS jeugdmodel
 • Leiderschap en boegbeeldfunctie
 • Regionale samenwerking

Lees meer hierover Koersdocument (pdf, 1 MB).

Transformatiestrategie 640x280
actie 640x480

Van visie naar actie

Nu is het moment om het Koersdocument om te zetten in actie om het MVS Jeugdmodel van een papieren model uit te werken naar de praktijk. De aanpak hiervoor staat in een actieplan. Hierin staan alle acties die nodig zijn om samen met alle betrokken partners ervoor te zorgen dat het MVS-jeugdmodel in 2023 staat.

Op dit moment starten allerlei werkgroepen die aan de slag gaan met het uitwerken van onderwerpen uit het koersdocument (pdf, 1MB). De werkgroepen zijn een mix van alle stakeholders: cliënten, inwoners, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders, wijkteams en de vele organisaties en personen die actief zijn in de wijken en (in)direct een rol vervullen bij het (gezond en veilig) opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Bekijk ook het actieplan (pdf, 300kB).