Werkgroepen

Allerlei werkgroepen zijn en gaan aan de slag gaan met het uitwerken van onderwerpen uit het koersdocument. De werkgroepen zijn een mix van alle stakeholders: cliënten, inwoners, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders, wijkteams en de vele organisaties en personen die actief zijn in de wijken en (in)direct een rol vervullen bij het (gezond en veilig) opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.

Bekijk het overzicht met deelnemers aan de werkgroepen (pdf, 209kB).